ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / CATALOGUES (Exhibition-Product- Event- Fine Art-Auction)

Καταλογοι / CATALOGUES

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Πολυσέλιδοι οδηγοί κλαδικών εμπορικών εκθέσεων.

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καταλόγους κάθε είδους, για κάθε κατηγορία προϊόντων όπως, τροφίμων και ποτών, ρούχων, υποδημάτων, επίπλων, ειδών λαϊκής τέχνης, ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικού υλικού και μπάνιου, κιγκαλερίας και εστίασης HO.RE.CA.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, καλλιτεχνικων ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με τα αυστηρότερα χρωματικά κριτήρια εκτύπωσης των σελίδων για τους κλήρους (Lot).
Καλλιτεχνικών εκθέσεων & εκδηλώσεων.

Με πανευρωπαϊκή εμπειρία στις τεχνικές απαιτήσεις των καταλόγων και στην παρουσίαση των έργων τέχνης.

 

THE SOWERS

PRINT PRODUCTIONS & PROMOTIONAL ACTIVITIES